Branchevereniging VVTB

De VVTB is de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen. Deze branchevereniging behartigt de belangen voor bedrijven die werkzaam zijn in de asbestverwijderingsbranche.

Werkzaamheden en diensten
Voor de VVTB verrichten wij verschillende werkzaamheden en hebben wij verschillende middelen vervaardigd. Zo verzorgen wij het (ambtelijk) secretariaat van de vereniging en zijn wij het aanspreekpunt voor leden en organiseren en plannen we (leden)vergaderingen en bijeenkomsten. Ook hebben wij de positionering van de VVTB bepaald en verzorgen we de PR. Hiervoor plegen wij overleg en onderhouden we samenwerkingen met branchepartijen, instanties en betrokken overheden. Publieke opinie en bestuurlijke verantwoording speelt hierbij een belangrijke rol.

Middelen
Onlangs hebben we de website van de VVTB (www.vvtb.nl) onder handen genomen en een make-over gegeven. De website is nu responsive en sluit aan op de informatiebehoefte van de bezoeker. Naast de website hebben we de huisstijl een opfrisser gegeven, de folder voor omwonenden ontwikkeld en verschillende andere offline communicatiemiddelen.

Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave.