OCB

Het Ondernemers Collectief Best vertegenwoordigt en verenigt het bedrijfsleven van Best. Het OCB is hét zakelijke netwerk van Best. Daarnaast heeft het OCB zich de laatste jaren verder ontwikkeld van een netwerkclub tot een belangenorganisatie voor het gehele Bestse bedrijfsleven. Het OCB neemt het initiatief om de positionering en het vestigingsklimaat van Best in het algemeen en de bedrijventerreinen in het bijzonder te verbeteren. Daarvoor zoekt zij samenwerking met overheden, vastgoedeigenaars en regionale partners. 

Na een jarenlange bestuursfunctie mochten wij in 2020 het secretariaat en organisatie van de vereniging op ons nemen. Hierbij horen het borgen van bestuurlijke activiteiten, het bewaken van de interne en externe inhoudelijke en visuele communicatie (website, nieuwsbrieven en een jubileumboek) en het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en periodiek overleg met overheden en stakeholders.