VVTB

De VVTB is een branchevereniging opgericht door en voor gecertificeerde bedrijven die zich bezighouden met verwijderen toxische en gevaarlijke van bouwmaterialen. Deze materialen moeten vanwege gezondheidsrisico´s op een deskundige manier worden verwijderd, zoals asbest. www.vvtb.nl

Sinds de jaren 90 zijn we als bureau betrokken bij de VVTB. Sinds 2006 verzorgen we de advisering en gehele uitvoering interne en externe communicatie en PR, zowel inhoudelijk als promotioneel. Sinds 2014 verzorgen we tevens het secretariaat van de vereniging. Hierbij speelt onze inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring met het onderwerp en de contacten op bestuurlijk niveau in de gehele keten een belangrijke rol. In de praktische uitvoering maken & bewaken we de visuele uitstraling (huisstijl) en het beheer van de digitale middelen en kanalen (website, social media, digitale nieuwsbrieven). Daarnaast hebben we ook offline communicatiemiddelen gerealiseerd om de positionering van de vereniging uit te dragen (beursdeelname, correspondentie en werving).