Vanuit Dubbel Perspectief

Afstudeeropdracht Presentatie conclusies

Op donderdag 12 mei jl. presenteerde Laura de resultaten en conclusies van haar onderzoek aan de opdrachtgever tijdens een bijeenkomst in Kasteel Doorwerth. De presentatie bracht de opdrachtgever inzichten over de organisatie die bijdroegen aan het vaststellen van de bedrijfsstrategie voor de komende jaren. Als vervolg op het identiteit en imago onderzoek ‘Vanuit dubbel perspectief’ wordt ook een strategisch communicatieadvies opgesteld.

Gedurende de afgelopen maanden is de website voorzien van een geheel nieuw design en passende nieuwe content. Tijdens de bijeenkomst in Kasteel Doorwerth werd ook deze vernieuwde website gepresenteerd aan de voltallige directie.